Kungsholms kyrkokör

Om kören


Kungsholms kyrkokör är numera en ideell förening, vars syfte enligt stadgarna är att:

- studera och framföra främst sakral körmusik, såväl äldre som nutida
- genom offentliga konserter, resor etc sprida intresse för körmusik
- främja körmedlemmarnas möjligheter att delta i och utveckla körens verksamhet såväl musikaliskt som socialt

Kungsholms kyrkokör bildades ursprungligen 1894. Tyvärr finns inte mycket dokumenterat av körens första åttio år. På 1930-talet började man med musikgudstjänster under andra advent, innehållande julmusik. Under beredskapstiden tycks körverksamheten ha legat i träda, men i slutet av andra världskriget togs traditionen med musikgudstjänster under julen upp igen.

Under de senaste fyrtio åren har körens verksamhet utvidgats och bidrar idag till musiklivet i församlingen under hela året. En stor del av utvecklingen har Elisabet Ekwing stått för, dirigent mellan 1973 och 2010. När hon började arbeta i Kungsholms församling hade den en halv kör bestående av elva sångare. Idag är sju körer verksamma med tillsammans omkring 200 sångare i alla åldrar. Elisabet Ekwing gick bort i april 2015.

Kungsholms kyrkokör repeterar på torsdagar mellan 19 och 21:30 i församlingshuset på Parmmätargatan 3.Vår nuvarande körledare Britta Snickars har en bakgrund som dotter till en sjömanspräst och har vuxit upp i bland annat Italien, Holland, Göteborgs skärgård och Halland. Efter utbildning till kyrkokantor på Sköndalsinstitutet och högre organistexamen på Kungliga Musikhögskolan har Britta tjänstgjort i Svenska kyrkan: Huddinge förs 1979, Kista förs 1980-96, Strängnäs domkyrkoförs 2000-13. Hon har även tjänstgjort i Svenska kyrkan i utlandet; Gran Canaria 1972-74 och senast i London mellan 2009 och 2011. Hon har arbetat som musikkonsulent i Stockholms stift under åren 1992-2000 och som musiklärare i Kommunala musikskolan, på Sköndalsinstitutet och Kungliga Musikhögskolan. Britta har även en examen som körpedagog. Hon började sin tjänst som organist i Kungsholms församling 2013.

Britta kallar sig själv en 'nyfiken kyrkonörd', tycker om kultur, att resa och umgås gärna med släkt och vänner över god mat och dryck.

Förutom sin uppgift som organist i Kungsholms kyrka och körledare och dirigent för Kungsholms kyrkokör leder hon också en av församlingens andra vuxenkörer, Karolinakören, samt är samordnare för musiken i Västermalms församling.
Körresa!

2015 reste Kungsholms kyrkokör till Italien och Rom. Vi stannade i fyra dagar, och genomförde fyra framträdanden. Höjdpunkten var naturligtvis att medverka i en mässa i Peterskyrkan, men vi deltog även i en konfirmationsgudstjänst i Birgittasystrarnas kapell, en mässa i Santa Maria de Trastevere samt hade en egen konsert i kyrkan Santi Apostoli.


Kungsholms kyrkokör i Sankt Peterskyrkan

Utöver konserterna fanns det även tid att umgås, och upptäcka Rom i grupp eller på egen hand. Vi var inkvarterade ett stenkast från centralstationen, vilket gjorde att det var lätt att nå alla delar av Rom till fots, eller ge sig ut på utflykt utanför staden.